BEGIN YOUR

WEBSITE 

BUSINESS

SUCCESS 

จุดเริ่มต้นความสำเร็จ  

REGISTER DOMAIN   CONTACT US  

24/7 Support   phone   (+66)  0  2105  4007
  ภาษาไทย English

กิจกรรม

โครงการ ทีเอชนิคใกล้ชิดชุมชน

โครงการ ทีเอชนิคใกล้ชิดชุมชน

ทีเอชนิค เปิดโครงการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกในชุมชน ได้รู้ถึงวิธีการใช้งานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่สภาพการณ์, และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพึงจัดหามาได้

การแบ่งปันความรู้จะรวมถึง การจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิต, แพคเกจการให้บริการจากผู้ให้บริการต่าง ๆ, ค่าใช้จ่าย, วิธีการใช้งาน การแก้ปัญหาเบื้องต้นและอาจจะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ข่าวสารข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นที่บ้านหรือที่จำเพาะเจาะจงใด ๆ และไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคใด ๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ เช่น ชุมชนที่ทำอาชีพค้าขายในตลาด หรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลการให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน เป็นต้น

ชุมชนที่สนใจ สามารถสมัครได้ "ฟรี" โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รวมกลุ่มผู้สนใจตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป
 2. จัดหาสถานที่ที่ทาง THNIC และ สมาชิกในชุมชน จะทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
 3. ช่วงเวลาที่สะดวก (ใช้เวลาประมาณวันละ 5 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน)
 4. ส่งเอกสารข้อมูลชุมชน (ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่) มาที่ คุณศิรณัชชา โทรสาร. 0 2564 8033 หรืออีเมล pr@thnic.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8031 ต่อ 125

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น"

 1. วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Workshop 5 ชั่วโมง)
  • มือถือ - GPRS, EDGE, 3G
  • WIFI
  วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ, ลักษณะการใช้งานแต่ละแบบ และปัญหาที่พบ
  การจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อ และราคา
  ผู้ให้บริการ วิธีการซื้อแพคเกจ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนการใช้งานแพคเกจของแต่ละผู้ให้บริการ
 2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบต่าง ๆ (2 ชั่วโมง)
  • การค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE, WEBBOARD)
  • EMAIL (การสื่อสารทางไกล, การขอข้อมูลจากผู้เชียวชาญ, การส่งภาพ เสียง,การขอข้อมูลราคาของสินค้า)
  • IM - MSN, GTALK, SKYPE
  • VOIP (โทรศัพท์ทางไกลในราคาถูก, โทรศัพท์ต่างประเทศในราคาถูก, โทรศัพท์แบบเห็นหน้า, การประชุมทางไกล)
  • SOCIAL NETWORK - FACEBOOK, TWITTER (ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า, การค้นหาข้อมูลสินค้า, การคุยกับ CUSTOMER SUPPORT)

แผ่นประชาสัมพันธ์

แผ่นประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ที.อช.นิค จำกัด
โทรศัพท์ 0 2564 8031 ต่อ 125
โทรสาร. 0 2564 8033
อีเมล pr@thnic.co.th

กิจกรรม

สัมมนา "E-mail marketing : opportunity...
[ 19 มิถุนายน 2007 ]
Asia Pacific Top Level Domain Meeting...
[ 13 พฤศจิกายน 2006 ]
All ideas .in.thai โครงการ 2...
[ 27 มิถุนายน 2006 ]
All ideas .in.thai...
[ 27 กันยายน 2005 ]