ก้าวสู่ความเป็นภาครัฐดิจิทัลด้วย .go.th

ชื่อโดเมนที่บ่งบอกถึงหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และบริการของภาครัฐอย่างชัดเจน
สร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน ด้วยชื่อโดเมนที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
และแสดงถึงการมีอยู่ในประเทศไทยด้วยนามสกุล .go.th

ทำไมควรใช้ .go.th ?

สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
จดได้ทั้งชื่อหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และบริการของภาครัฐ
น่าเชื่อถือยิ่งกว่า เพราะมีการตรวจสอบผู้ถือครองชื่อโดเมนก่อน จึงยากต่อการแอบอ้าง
สงวนสิทธิถือครองชื่อโดเมนให้กับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น (บุคคลธรรมดาไม่สามารถถือครองได้)
มีบริการชื่อโดเมนภาษาไทย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อโดเมนภาษาไทย

เริ่มต้นจดชื่อโดเมน .th ของภาครัฐ

รับสิทธิสมัครฟรีอีเมล 1 บัญชี

เอกสาร/หลักฐานในการจดทะเบียน

  1. หนังสือราชการแจ้งรับรองชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน ลงนามหนังสือโดยผู้บริหารหน่วยงาน เช่น ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการสำนักงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บัญชาการ นายก อบต. เป็นต้น (บังคับ) ดูตัวอย่าง
  2. เอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับรองการใช้ชื่อโดเมน เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งหน่วยงาน เป็นต้น (ไม่บังคับ)

การตั้งชื่อโดเมน

  1. ใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม หรือ บริการ
  2. สามารถตั้งชื่อโดเมนได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยชื่อนั้นต้องสื่อถึงข้อ 1
    • จดชื่อภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ แถมชื่อภาษาไทยพ่วง 1 ชื่อ
    • ตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษ klongnoy.go.th ชื่อภาษาไทยคือ คลองน้อย.รัฐบาล.ไทย

ขั้นตอนการจดทะเบียน

1. ค้นหาชื่อโดเมน
.go.th
2. กรอกคำขอ
จดทะเบียน
3. การตรวจสอบคำขอ
และยืนยันตัวตน
3.1 ยืนยันสิทธิในชื่อโดเมน
3.2 ยืนยันตัวตนผู้จดทะเบียน
4. การอนุมัติ
5. ชำระค่าธรรมเนียม
6. ชื่อโดเมน
พร้อมใช้งาน

โปรโมชันจากตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายของเรา


พัฒนาให้หน่วยงานของท่าน
เข้าสู่ระบบการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้

จดชื่อโดเมนภาครัฐ

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า